Senin, 23 April 2012

Koordinator Dan Pedoman kerjanya


KOORDINATOR-KOORDINATOR

SALAFIYAH              : 1. Ust. Abd. Ruji                                1. Ust. Shinhaji
                                    : 2. Rahmad Syakur                              2. Uswatun Wasi’ah
                                    : 3. Ahmad Rois                                    3. Nurul Hasanah
                                    : 4. Sya’roni
                                    : 5. Huzaini

FORMAL                    : 1. Ust. Shinhaji                                  1. Munawwaroh
                                    : 2. Suhadi                                            2. Yuliyana
                                    : 3. Syamsul Arivin                              3. Sarika
                                    : 4. Marizal
                                    : 5. Ibnu Hasan
                                    : 6. M Zainuddin

KEAMANAN             : 1. Abd. Hamid                                   1. Kholilah
                                    : 2. Suparman                                       2. Fatimah (K. Maryam)
                                    : 3. Marwansyah                                  3. Ruha
                                                                                                 4. Maryana

KEBERSIHAN           : 1. Tohe                                               1. Asmaul Husna
                                    : 2. Roni                                                2. Asrifah
                                    : 3. Abdul Jalil                                      3. Halimatus Sa’diyah
                                    : 4. Adam

KEUANGAN             : 1. Ust. Abd. Ruji                                1. Lutfiyah
                                    : 2. Mudo’if                                          2. Uswatun Wasi’ah
                                    : 3. Ahmad Nur Arifin

PERLENGKAPAN     : 1. Parto                                              1. Sumarni
                                    : 2. M. Romli                                       2. Mayanti
                                    : 3. Saifuddin                                       3. Zahroh
                                    : 4. Ahmadi

HUMAS                      : 1. Ust. Zuhri                                      1. Nurhasanah
                                    : 2. Mat Haris                                      2. Fadilah
                                    : 3. Syahrandi                                      3. Nurhasanah (Mudarrisin)
                                    : 4. Suherman
                                   
KESEHATAN             : 1. Abdussalim                                    1. Uswatun Hasanah
                                    : 2. Ma’sum/Marde’I                            2. Pahena
                                    : 3. Misnadi                                          3. Musiseh

KESENIAN                : 1. Ust. Zayyadi                                  1. Sumarni
                                    : 2. Sya’roni                                         2. Khusnul Khotimah
                                    : 3. Marwansyah                                  3. Kholilah
                                    : 4. Khosi’in                                         4. Asma’ul Husna

DEKORASI &           : 1. Rahmad Sholeh                             1. Fadilah
DOKUMENTASI       : 2. M. Zainuddin                                 2. Maimunah
                                    : 3. Ahmad Farhan                              3. Ummi Kalsum
                                    : 4. Ahmad Taufik                                4. Mahmudah
                                    : 5. Deden Maulana
                                    : 6. Suhadi

PEDOMAN KERJA KOORDINATOR
SALAFIYAH :             Mengawasi dan mengatur teknis kegiatan-kegiatan pondok pesantren seperti; Shalat berjamaah dan belajar mengajar.

FORMAL :                  Mengawasi dan mengatur teknis kegiatan-kegiatan formal seperti; belajar mengajar dan Ekstra Kurikuler,

KEAMANAN :           Menjaga dan menciptakan suasana yang aman dan kondusif didalam dan diluar Pondok Pesantren dan memberi sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

KEBERSIHAN :          Mewujudkan lingkungan Pondok Pesantren yang bersih, indah, rapi, asri.

KEUANGAN :            Mencatat, melaporkan dan menagih seluruh tunggakan administrasi Pondok Pesantren.

PERLENGKAPAN:    Memelihara dan memperbaiki serta melengkapi segala kebutuhan sarana dan prasarana Pondok Pesantren.

HUMAS :                    Menjalin hubungan silaturrahim dan harmonis dengan masyarakat.

KESEHATAN :            Memberikan pertolongan pada setiap santri yang sakit serta memeriksakan ke dokter bila dianggap perlu.

KESENIAN :                Menyeleksi dan mengembangkan bakat santri dalam kesenian islami.

DOKUMENTASI DAN DEKORASI :
Mendata dan mengarsipkan seluruh kegiatan Pondok Pesantren.
Mendesain, merancang, menata dan menghias panggung/pentas di setiap acara.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar